Floortec Talno ogrevanje


Talno ogrevanje je nizko-temperaturni ogrevalni sistem, kar pomeni, da prenos toplote poteka preko velikih površin tal z relativno nizko temperaturo. Temperatura tal 23 - 24°C omogoča prijetno temperaturo zraka 18 - 20°C v višini glave. Nizko-temperaturno ogrevanje, talno ogrevanje, z uporabo relativno velike površino tal ima več prednosti:

- Večje udobje in prijetnejšo temperaturo pri kontaktu s tlemi.

- Pretežni del toplote tal se prenaša na zrak s sevanjem.

- Talno ogrevanje omogoča, da imamo v prostorih nekaj stopinj nižjo temperaturo kot pri klasičnem ogrevalnem sistemu, kar pomeni 6-12% prihranka pri energiji. Zaradi dvigovanja toplote od nog proti stropu dobimo prijetno, enakomerno porazdelitev temperature po višini, zato ne občutimo sobne temperature kot nizke. Vzrok so naše noge, ki so v tem primeru na toplem, sicer pa so občutljive na hlad, saj so najbolj oddaljene od krogotokov telesa. S toplimi nogami "zavedemo" telo, ki občuti v tem primeru nižjo sobno temperaturo kot ugodno.

- Nižja temperatura zraka omogoča tudi nekoliko višjo relativno vlažnost zraka, kar je s higienskega vidika ugodno, saj je suh zrak manj primeren za dihalne poti.

- Pri opremljanju prostorov ni ovir, ni vidnih grelnih naprav, kar je praktično in elegantno.


Ekonomičnost talnega ogrevanja:

Pravilno dimenzionirano talno ogrevanje v dobro izolirani hiši omogoča nižje stroške ogrevanja v primerjavi z radiatorskim ogrevanjem. Znižana temperatura s prijetnejšim počutjem lahko pomeni občutne prihranke. Predpogoj je, da je hiša prilagojena za talno ogrevanje. Betonska plošča v spodnjih prostorih naj bi bila izolirana s 100 mm mineralne volne ali druge podobne izolacije. V nobenem primeru ne smemo položiti talnega ogrevanja na neizolirano betonsko ploščo, ki je položena na zemlji.

 

Termodinamično pravilno izvedeno talno ogrevanje omogoča kratek odzivni čas ter hitro in enakomerno ogrevanje tal po vsej površini. Cev talnega ogrevanja ima malo površino, s katere se mora toplota porazdeliti enakomerno po vsej površini tal. Da bi zadostili tem pogojem, moramo v konstrukcijo tal vgraditi materiale, ki so dobri prevodniki toplote.

Pri primerjavi stroškov hiše s talnim ogrevanjem in enake hiše z radiatorskim ogrevanjem je potrebno upoštevati konstrukcijo obeh hiš, izolacijo, število in tip oken itd. Energetska poraba vsakega objekta pa je v največji meri odvisna od navad stanovalcev in njihovih zahtev po temperaturi in udobju. Velik vpliv na porabo energije za ogrevanje ima tudi številčnost družine, starost članov, način prezračevanja, priprava hrane in drugo. Primerjalne študije porabe energije je zato potrebno vedno jemati z rezervo.

 

Pri večini, ki se odloči za talno ogrevanje, je odločilno predvsem povečano udobje. Hoja po topli keramični oblogi tal, ki je pri klasičnem ogrevanju hladna, je zelo prijetna.

 

Izvedba talnega ogrevanja:

Pri talnem ogrevanju s toplo vodo so cevi zalite v betonskem estrihu, v njih pa kroži topla voda. Cevi talnega ogrevanja lahko vgrajujemo tudi v tla z leseno konstrukcijo, vendar moramo tudi tukaj uporabiti profilirano pločevino za porazdelitev toplote.

 

Prednosti talnega ogrevanja so izrazite ob pravilnem dimenzioniranju, primerni regulaciji ter izboru kakovostnih materialov.

 

Rasterska položitev talnega ogrevanja po posameznih prostorih mora biti v skladu z izračunom toplotnih izgub, hkrati pa temperatura tal iz higienskih in zdravstvenih razlogov ne sme presegati maksimalne dovoljene temperature. Upoštevati je potrebno tudi, kakšno vrsto talne obloge bomo vgradili.

 

Udobje, ki ga želimo, lahko zagotovi samo regulacija, ki v odvisnosti od temperature posameznih prostorov odpira ali zapira elektromagnetne ventile ogrevalnih zank. Z ustrezno regulacijo lahko temperaturo tal avtomatsko prilagajamo vsakemu prostoru posebej ali za posamezne etaže.

 

Uporaba plastičnih cevi za talno ogrevanje ima veliko prednosti pred jeklenimi ali bakrenimi. Manjši so problemi zaradi raztezanja cevi, krivljenja cevi in samega načina polaganja. Cevi toplovodnega talnega ogrevanja morajo biti difuzijsko nepropustne za O3 (ozon), saj je tako preprečeno stalno dovajanje kisika v sistem ter s tem rjavenje kovinskih delih instalacije (kotli, razdelilniki, itd).

 

Talna obloga:

Pri talnem ogrevanju je zelo pomembno, kakšne vrste talne obloge izberemo, saj to vpliva na določitev parametrov talnega ogrevanja in učinkovitost talnega ogrevanja.

 

Najprimernejša obloga zaradi lastnosti in toplotnih prevodnosti sta kamen in keramika. Manj primerne so tekstilne obloge, če že, naj bodo iz poliamida, narejenega na gumijasti podlagi, umetni ali naravni juti. Neprimerni so leseni parketi klasične debeline 16 do 22mm. Uporabljajo pa se lahko parketi debeline 8 do 10mm, I. kakovosti primerni za talno ogrevanje. Nasploh pa velja, da so bolj primerni za oblaganje talno ogrevalnih prostorov laminati, po videzu zelo sorodni parketu.


Ogrevanje prihodnosti:

V Sloveniji se je uporaba talnega ogrevanja, zaradi prednosti in udobnosti močno povečala.

Pri talnem ogrevanju se v cilju doseganja optimalnih rezultatov priporoča izbiro nizko-temperaturnih kotlov, še zlasti pa toplotne črpalke, s katerimi z vsako plačano kWh ogrevamo objekt s tremi do petimi kWh.

 

 

SMO VAS NAVDUŠILI? Če smo vas, vam z veseljem svetujemo. Izberite sistem talnega gretja vrhunskega proizvajalca VOGEL & NOOT FLOORTEC z desetletno garancijo.